CD HIS Doo Niš

Izgradnja i rekonstrukcija

Preduzeće CD HIS doo bavi se izgradnjom i rekonstrukcijom objekata. Reputaciju smo stekli na stambenim i poslovnim objektima, na objektima posebne namene, bolnice, pumpe, automobilski centri,… Uspešno rešavamo sve zahteve, stručno i kvalitetno izvodimo kako grube gradjevinske radove tako i zanatske radove sa najboljim materijalima koji se nalaze na našem tržištu i u najkraćim mogućim rokovima.

Primenjujemo SRPS ISO 9001/2008, SRPS ISO 14001/2005 i SRPS OHSAS 18001/2008. Osnovni cilj kompanije jesu stalni i uskladjeni razvoj kao i kvalitet i pouzdanost svih aktivnosti u procesu izgradnje objekata i pružanju svih vrsta gradjevinskih usluga: rekonstrukcije i sanacije objekata, dogradnja i nadgradnja i to u svim fazama njihove realizacije. Primenom ISO standarda postignut je uravnoteženi kvalitet gotovog proizvoda koji nudimo korisnicima. Sistem kvaliteta i obezbedjenje je na svim nivoima od početka gradnje pa sve do povratne informacije zadovoljnih korisnika.

Poseti prezentaciju

cdhisdoo@gmail.com