Jugo-Impex Doo / Jugo-Impex EER Doo

Reciklaža

Sektor Opasan Otpad

zatvoreni reciklažni ciklus od sakupljanja i transporta do smeštaja i tretmana.
Otpad koji je kontaminiran uljima i mazivima čisti se ultrazvukom, 100% bezbedan za zdravlje ljudi i okolinu.

Sektor Livnica

proizvodnja bakarnih proizvoda čistoće 99.9%. Najtraženiji proizvod – „bakarna kokica“ različitih oblika i velike reakcione površine proizvedena prema potrebama naručioca.

Jugo-Impex EER – ERECIKLAŽA

Recikliranje svih vrsta električnog i elektronskog otpada.
Jedino postrojenje ovog tipa i veličine na Balkanu, u kome je primenjena MEWA tehnologija, 100% bezbedna za okolinu.
Krajnji proizvod: 99% čist aluminijum, bakar, gvoždje i plastika.
Organizovana mreža sakupljanja na celoj teritoriji zemlje

 

Poseti Prezentaciju

jugo-impex.com

Poseti Prezentaciju

ereciklaza.com