Maksi-Co Donji Androvac

Postrojenje za upravljanje otpadom

Preduzeće MAKSI-CO, osnovano je 12.12.2003. godine. Sedište preduzeća MAKSI-CO nalazi se u selu Donji Adrovac. Osnovna delatnost preduzeća MAKSI-CO je otkup i prerada sekundarnih sirovina, najvećim delom otpadnog gvožđa, a takođe i otpadnog aluminijuma, otpadnog bakra, otpadnog mesinga, otpadnog prohroma i dr.

Preduzeće MAKSI-CO je izvozno-orijentisana firma i ono kontinuirano održava dobre i stabilne poslovne odnose sa velikim brojem najznačajnijih železara kako na području Republike Srbije, tako i sa onima u okruženju. Takođe, razgranata mreža dobavljača i poslovnih partnera čini da preduzeće MAKSI-CO već godinama unazad predstavlja jednog od lidera u reciklaži čeličnog otpada na teritoriji južne i jugoistočne Srbije.

Misija, vizija i ciljevi preduzeća MAKSI-CO predstavljaju stožer njegovih poslovnih aktivnosti i poduhvata, a koje se odnose na održanje kao i poboljšanje njegove tržišne pozicije, jačanje i produbljivanje poslovnih odnosa sa već postojećim kao i potencijalnim poslovnim partnerima uz međusobno poštovanje i uvažavanje, a takođe i očuvanje zdrave prirodne i društvene sredine putem poštovanja i primene principa društvene odgovornosti i širenja ekološke svesti. Uz dati nivo ljudskih resursa i raspoloživih preradnih i transportnih kapaciteta, a u sprezi sa povoljnim privrednim okruženjem, MAKSI-CO će u budućnosti usmeravati svoje napore ka očuvanju i unapređenju svoje trenutne pozicije regionalnog lidera na tržištu sekundarnih sirovina, kao i ka mogućnosti širenja svog poslovanja na teritoriji cele Republike Srbije i u zemljama u okruženju.

Poseti prezentaciju

maksi.co.rs