Status Vinarija

Vinarija Sa Tradicijom

Kada smo podizali plantaže, želeli smo da stvorimo zdrave proizvode koji će se pamptiti, ne samo po jedinstvenom ukusu, već i po posebnom duhovnom doživljaju utkanom u njih, primenom zaboravljenih znanja drevnih kultura. S toga smo, poštujući načela Sthapatja Vede – po čijim principima su kreirani kosmos, nebeska tela, Zemlja i sve što živi na njoj, podigli naše plantaže, u savršeno pravilnoj orjentaciji Istok – Zapad – Sever – Jug.

Kompanija Status d.o.o. je vodeći proizvodjač visoko kvalitetnog vinskog i jabukovog sirća u Jugoistočnoj evropi kao i proizvodjač najkvalitetnijih komercijalnih vina na Srpskom tržištu.

 

Poseti prezentaciju

vinarijastatus.co.rs