Danas se svečano otvaraju jubilarni 10. međunarodni DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma.

Održiv energetski sektor koji pruža sigurno snabdevanje je jedan od osnovnih preduslova za opstanak i dostojan život. Stvaranje takvog sektora i upravljanje njim u uslovima preteće klimatske krize predstavlja veliki izazov i traži mnogo tehničkog i upravljačkog znanja kao i značajne finansijske resurse.

O ubrzanju energetske tranzicije biće reči kroz brojne panele koji će okupiti eksperte, predstavnike ministarstava, sekretarijata, lokalnih samouprava, instituta, privrednog i privatnog sektora. Stručne skupove će pratiti i izložbeni deo manifestacije, u kojem se predstavljaju firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike.