Američka razvojna finansijska korporacija DFC potpisala je ugovor o garantnoj šemi sa četiri banke u Srbiji čijim će klijentima biti omogućeno povlačenje kredita ukupne vrednosti do 400 miliona dolara.

Ugovori su u Ministarstvu finansija Srbije potpisani sa Addiko bankom, Bankom Intesa, ProCredit i Raiffeisen bankom.

Period otplate kredita biće od šest meseci do 10 godina, sa posebnim fokusom na poljoprivredu, nerazvijene regione, održivi razvoj, start up i kompanije koje vode žene. U prvoj fazi privredi će biti na raspolaganju krediti ukupne vrednosti 272 miliona dolara.