Raspisan je javni poziv  za besplatnu mentoring uslugu za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge u 2021. godini, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

U okviru ove usluge stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

Odgovorno lice u privrednom subjektu i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

    • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
    • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
    • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Javni poziv je otvoren do 16. jula 2021. godine.

Javni poziv, uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, kao i na internet stranama akreditovanih razvojnih agencija i u štampanom obliku u ARRA.

Kontakt za Niš je :

Regionalna razvojna agencija „JUG“