Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije (SRB-CERT) koji posluje u okviru  Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, organizuje besplatni webinar namenjen MSP radi sticanja novih znanja i alata iz oblasti informacione bezbednosti.

Webinar za mala i srednja preduzeća će pružiti informacije o aktuelnim dešavanjima u oblasti informacione bezbednosti, besplatnim alatima koji mogu biti od koristi u svakodnevnom poslovanju malih i srednjih preduzeća, kao i o preporukama za siguran rad i umanjenje rizika poslovanja.

Vreme održavanja webinara: 20.10.2021. godine od 13:00 do 14:00 h, on line, prijava putem mejl adrese: office@cert.rs.

Dnevni red webinara:

  • Nacionalnom CERT-u (Kako nacionalni CERT može da bude od pomoći malim i srednjim preduzećima)
  • Aktivnosti Nacionalnog CERT-a u mesecu Oktobru 2021. godine
  • Najčešći tipovi CYBER napada
  • Kako se zaštititi
  • Alati za zaštitu

Sve veći broj pretnji na internetu i različiti oblici napada na računarske mreže i IT resurse dovode do potrebe za stalnom informisanošću i edukacijom, pa je ovo odlična prilika da se dobiju prave i potpune informacije.