Četvrti Regionalni poslovni forum će se održati 25. novembra 2021.godine i biće organizovan kao  hibridni događaj. Praćenje događaja je moguće onlajn, u realnom vremenu, i uživo.

Učesnici Foruma su eminentne kompanije iz regije, kao i regionalne privredne komore, regionalne razvojne agencije i druge institucije koje pružaju podršku za razvoj malih i srednjih preduzeća i poboljšanje ekonomske klime za poslovanje i nove investicije. Regionalni poslovni forum vam nudi mogućnost da iznesete i predstavite vaš poslovni potencijal i ideje i da se povežete sa kompanijama i institucijama koje podržavaju  razvoj poslovne klime i priliv novih investicija.

Međunarodni događaj pruža dodatnu podršku kompanijama da pronađu međunarodnog partnera. Učesnicima će biti ponuđena mogućnost zakazivanja i održavanja B2B sastanaka sa kompanijama i institucijama učesnicima Foruma prema sopstvenim potrebama, a na osnovu informacija o registrovanim učesnicima.

Sektori koji će biti predstavljeni su:

  • Informacione i komunikacione tehnologije i kreativna industrija
  • Metalski sektor
  • Poljoprivreda i prehrambena industrija

Platforma za organizaciju „jedan na jedan“ sastanaka dostupna je klikom na link https://rbf2021.b2match.io/ i pruža mogućnost za promociju poslovne saradnje između regija, uključujući sporazume o slobodnoj trgovini i proizvodnji, udružene projekte tj. zajednička ulaganja i zajednički pristup trećim tržištima, kao i razmenu tehnologija i  znanja i saradnju u projektima sa visokim stepenom konkurencije i inovacija,  finansiranih od strane EU i drugih donatora.

Za dodatne informacije posetite: http://www.rbf.vojvodina.gov.rs