Za promociju Zapadnog Balkana kao investicione destinacije i zajednički nastup privreda regiona na evropskim i svetskim tržištima pokrenuta je digitalna platforma Market Access. U pitanju je  baza podataka koja nudi značajne mogućnosti za unapređenje poslovanja i povezivanje 350.000 kompanija iz šest ekonomija Zapadnog Balkana www.market-access.wb6cif.eu.  

Trenutno je na portalu aktivan modul „Lanci snabdevanja“ (Supply chain), čiji je cilj da poveže kompanije ZB6 zainteresovane za učešće u globalnim i regionalnim lancima snadbevanja sa multinacionalnim korporacijama koje traže nove dobavljače iz našeg regiona.

Početkom 2022. godine počeće sa radom i funkcije business-to-business (B2B) za zakazivanje B2B poslovnih sastanaka među korisnicima, Event Management za najave poslovnih događaja i sajmova, i „Supply and demand“ modul koji će prikazivati potražnju i ponudu unutar Zapadnog Balkana.