Menadžment Centar Beograd organizuje seriju besplatnih on-line sastanaka Kluba CFO & Controlling. Glavna tema sastanaka je DIGITALNA TRANSFORMACIJA FINANSIJA I CONTROLLINGA. Digitalizacija je reč koja je postala neminovnost u poslednje dve godine. Saznajte kako vam digitalizacija može pomoći kod izrade budžeta, izveštavanja, pri kreiranju HR planova ili izradi investicionih studija i business case-ova.

Teme:

• 19.okt, Kako napraviti budžet u CP softveru za 10 dana?
• 27.okt, Kako će izgledati CFO i controller budućnosti?
• 17.nov, Fantastični izveštaji za menadžere
• 25.nov, HR controlling u cloud-u
• 9.dec, Moćni Power BI i digitalni dashboardi
• 16.dec, Izveštavanje brzinom misli uz pomoć Hi-Charta
• 28.dec, Digitalni NPV, IRR, payback i InvestForExcel

Svi sastanci su od 17:00 do 18:00h, on-line(zoom) i besplatni su. Prijava klikom ovde.