Dr Nebojša Stanković iz Advokatske kancelarije Stanković & Partneri je od strane HELP programa Saveta Evrope sertfikovan kao trener.

Evropski program (HELP) podržava države članice Saveta Evrope u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima (Konvencija) na nacionalnom nivou. Glavni cilj Programa Saveta Evrope (HELP) je unapređenje kapaciteta sudija, advokata i tužilaca, u svim državama članicama Saveta Evrope i šire, radi primene evropskih standarda ljudskih prava u svom svakodnevnom radu.

HELP kursevi se razvijaju u skladu sa HELP metodologijom, zajedno sa odgovarajućim sadržajnim entitetima Saveta Evrope. Počev od septembra 2022. advokat Dr Nebojša Stanković će održati prvi onlajn kurs na temu: “ Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava“.

Čestitke u ime ostalih članova Kluba privrednika Naissus !