EBRD je pokrenuo program Mladi u Biznisu na Zapadnom Balkanu kako bi pomogao ambicioznim mladim preduzetnicima da uklone prepreke ka uspehu i razviju svoja mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

Program ima za cilj da pomogne mladim poslovnim liderima da pristupe savetodavnim uslugama i prilagođenom finansiranju koje im je potrebno da razviju svoje veštine, investiraju u inovativne tehnologije, dok istovremeno poboljšavaju poslovne performanse i privlače investicije. Program podržava vlada Švedske, rok za prijavu je kraj septembra 2022. godine

Program ima za cilj da pruži podršku komercijalno održivim preduzećima koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Mikro, mala i srednja preduzeća sa < 250 zaposlenih
  • Godišnji promet < 50 miliona evra ili ukupna imovina < 43 miliona evra
  • U većinskom privatnom i lokalnom vlasništvu i u kome ukupnu upravljačku odgovornost imaju osobe ispod 35 godina, ili u kojoj mlade osobe ispod 35 godina poseduju većinski kapital

Prijava : https://survey.ebrd.com/s/05I1JT/