Klub privrednika Naissus bio je učesnik prezentacije rezultata projekta ANALYSIS OF POLICIES AND POTENTIAL OF SMEs IN THE REPUBLIC OF SERBIA ON ITS WAY TO EUROINTEGRATION, koji je održan na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Ovo je bila prilika da se na sveobuhvatan način sagledaju ključne stvari u prethodnom periodu, dogovore osnove dalje saradnje i čuju iskustva drugih zemalja.

U neformalnom delu sastanka sa delokrugom rada Kluba privrednika Naissus upoznati su prof. dr Diana Kopeva, University of National and World Economy Sofia, prof. Boyan Jekov, Univesity of Library Studies and Information Technologies i Nishiyama Etsuyo, Project Manager, Japan International Cooperation Agency.

Konstantovano je da je saradnja moguća, poželjna i neophodna radi unapređenja poslovnog ekosistema, obzirom da je reč o pojedincima i institucijama koji iza sebe imaju bogato iskustvo i praksu.