Kompanija Milk House, član Kluba privrednika Naissus, postala je sinonim za mlečne proizvode u Nišu i regionu. Obzirom da su adekvatni proizvodni kapaciteti osnovni uslov visokog kvaliteta, značajno su investirali, kako bi novi proizvodni pogoni i uslovi za prikupljanje, proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda i njihovo dostavljanje do potrošača bili na vrhunskom svetskom nivou.

 Osnovna ulaganja se ogledaju u proširenju  postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i kroz izgradnju nove hale i pogona za proizvodnju maslaca i sireva. Tehničko unapređenje se ogleda u novim mašinama, među kojima je i Baktofuga, jedinstvena oprema najnovije tehnologije, pa spadaju u retke mlekare u regionu koje ovim procesom obavljaju dodatno čišćenje mleka. Imaju i novu hladnjaču od 500 kvadrata, što znači još bolje uslove za adekvatno čuvanje sirovina i gotovih proizvoda.

Uložili su puno u infrastrukturu u smislu pristupnih saobraćajnica, proširenja parking prostora za transportna vozila i cisterne. Kompletna rasveta enterijera fabrike, kancelarija, kao i spoljna dekorativna rasveta je led tehnologija čime se postiže značajna ušteda električne energije i povećava nivo energetske efikasnosti celog pogona. Zbog toga su napravili i novu trafo stanicu sa većim kapacitetom isporuke električne energije i radi sigurnosti u neprekidnom napajanju proizvodnje, hladnjača i magacina. Nova fasada fabrike, na kojoj dominira veliki beli svetleći logo Milk House, zaokružuje jedan moderan objekat, funkcionalno i estetski na nivou sličnih u svetu.

Povećanjem kapaciteta, samim tim i otkupne količine od primarnih proizvođača, direktno podstiču razvoj stočarstva u regionu. Sada su u mogućnosti da odgovore na povećanu potražnju za proizvodima, koja je i bila osnovni motiv za veliku investiciju u novu opremu i pogone.

Povećali su izvoz u zemlje regiona, posebno u Makedoniju, Crnu Goru i BiH, a u planu su osvajanja potpuno novih tržišta.

Napreduju kao Kompanija, a za klijente uvek ostaju Kuća dobrog mleka (https://milkhouse.co.rs/).