Mala i srednja preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija mogu da se prijave za dodelu inovacionih vaučera. Fond za inovacionu delatnost raspisao je javni poziv koji će trajati do utroška opredeljenih sredstava.

Inovacioni vaučer preduzeća mogu koristiti za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su za njih nove.

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara. Pojedinačnim inovacionim vaučerom se finansira do 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV).

Prijave se podnose putem portala Fonda, a vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Potrebna dokumentacija za prijavu i uslovi programa dostupna je na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Sredstava u iznosu od 100 miliona dinara, za ovaj javni poziv, obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.