Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je 12 javnih poziva, putem kojih je kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima opredeljeno 6.550.000.000 dinara.

Кao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Većina javnih poziva će biti otvorena do 30. novembra 2022. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2022. godine.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. marta 2022. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. marta 2022. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška i podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne na sajtu NSZ, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn.