Program „Saveti za mala preduzeća“ Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) poziva zainteresovana mala i srednja preduzeća da se prijave za podršku u implementaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti, uvođenja energetskog menadžmenta, korišćenja obnovljivih izvora energije, tretiranja otpada i otpadnih voda i svih drugih projekata usmerenih ka većoj energetskoj efikasnosti, očuvanju životne sredine, održivom razvoju i tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.

EBRD se zalaze za održivi razvoj privreda u koje investira, sa ciljem da im pomogne da izgrade „zelenu“, nisko­ karbonsku i klimatski otporniju privredu.

U skladu sa tim, Program „Saveti za mala preduzeća“ EBRD objavljuje javni poziv i poziva sva zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća da se prijave za podršku i savetodavne usluge za projekte iz ispod navedenih i/ili drugih srodnih oblasti:

 • Energetski i ekološki audit i procena uticaja na životnu sredinu
 • lzrada studija izvodljivosti na temu EE
 • lzrada Biznis planova na temu energetske efikasnosti, uključujući i kalkulaciju potrebnih investicija
 • Uvođenje energetskog menadžmenta i menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine, uključujući i implementaciju standarda ISO 50001 namenjenog kontinuiranom unapređenju energetskog menadžmenta u preduzećima i standarda namenjenih zaštiti životne sredine (ISO 14001, EMAS, Eco labels)
 • lzrada inženjerskih rešenja i tehničko-tehnoloških projekata namenjenih povećanju energetske efikasnosti (projekti u vezi sa promenom procesne opreme iii uvođenjem novih tehnologija, dizajn solarnih panela i slično)
 • lzrada inženjerskih rešenja namenjenih zaštiti životne sredine (projekti usmereni ka prevenciji i smanjenju zagađenja, adekvatnom upravljanju otpadom i drugi)
 • Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
 • Efikasno korišćenje resursa i tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji

O podršci

Program „Saveti za mala preduzeća“ Evropske banke za obnovu i razvoj olakšava malim i srednjim preduzećima da pristupe savetodavnim uslugama iz najrazličitijih oblasti. Program se finansira iz donatorskih sredstava i preduzećima korisnicima omogućava podršku u vidu izbora adekvatnog konsultanta, zajedničke analize, predloga i implementacije optimalnog rešenja i sufinansiranja troškova savetodavnih usluga u iznosu od 75 odsto neto vrednosti savetodavne usluge.

Ko se može prijaviti?

 • Mikro, mala i srednja preduzeća u većinskom privatnom i domaćem vlasništvu
 • Preduzeća koja ostvaruju trend rasta i iskazuju dobit u poslovanju
 • Menadžment preduzeća mora biti posvećen projektu i voljan da snosi deo troškova poslovnog savetovanja
 • Svi sektori osim duvanske i vojne industrije i igara na sreću

Zainteresovana preduzeća mogu se prijaviti slanjem popunjenog upitnika na mail: knowhowserbia@ebrd.com

Rok za prvi krug prijava je 31. oktobar 2022.