Prijavite se za konferenciju „Uhvati priključak“ koja se održava 15.04.2022. godine i saznajte:

 • Kako naći sredstva za digitalizaciju?
 • Koje kompanije mogu da ponude rešenje?
 • Koji su prvi koraci do digitalizacije?

Prednosti koje donosi digitalna transformacija:

 • Smanjenje troškovakao rezultat uštede vremena u procesima;
 • Povećanje efikasnosti – digitalna transformacija eliminiše mnoga uska grla u poslovanju zamenom zastarelih procesa automatizovanim;
 • Brže donošenje odlukazasnovano na kvalitetnim podacima;
 • Veće zadovoljstvo kupacai poboljšanje korisničkog iskustva;
 • Povećanje profitabilnosti;
 • Sposobnost brzog prilagođavanja promenama iliisporuke potrebnih proizvoda i usluga u kratkom vremenskom periodu, što čini veliku konkurentsku prednost;
 • Otvara vrata za nove poslovne mogućnosti, omogućavajući stvaranje novih proizvoda i usluga;
 • Pokreće kulturu inovacija,pripremajući kompaniju da predvidi bilo kakav problem;
 • Poboljšava integraciju i unutrašnju saradnju, olakšavajući komunikaciju između sektora i odeljenja