Cilj panel diskusije „Konkurentnost privrede u uslovima krize“, koja se održava 03.06.2022 od 12 h, jeste sagledavanje izazova sa kojima se kompanije suočavaju u svom poslovanju u vreme krize, razmena domaće i međunarodne  prakse i iskustva u strategiji pozicioniranja i vođenju i upravljanju organizacijom u vreme krize.

Predviđeno je da se panel diskusija održi u dva dela i to u okviru prvog dela „Strategija pozicioniranja kao ključ uspeha“ fokus teme će biti strateško pozicioniranje, kao osnov za uspeh kompanija, dijagnostika kao osnova izrade strategije pozicioniranja i tradicionalni i moderni alati pozicioniranja kao marketinške tehnike.

U okviru drugog dela „Vođenje i upravljanje organizacijom u uslovima krize“ biće reči o alatima za vođenje i upravljanje organizacijama, pre svega upravljanje kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti radnika, izazovima u primeni integrisanih sistema menadžmenta u Srbiji i svetu, kao i u upravljanju interesima i rizicima.

Panel diskusiji se može pristupiti on-line putem platforme Microsoft Teams LINK