Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF ZB6) pozvao je kompanije da učestvuju na Otvorenom regionalnom takmičenju za izbor najboljih firmi na Zapadnom Balkanu. Konkurs je otvoren do 15. februara, a nagrade će biti dodeljene u šest kategorija i to: Vodeći investitor, Najbolji izvoznik, Šampion zaštite životne sredine, Digitalni šampion, Uspešan dobavljač u regionalnom lancu, Najinovativnija kompanija. Dodela priznanja planirana je u Skoplju 29. marta 2023.

U Skoplju će biti dodeljena ukupno 21 nagrada. U kategoriji vodeći investitor u ekonomijama Zapadnog Balkana biće dodeljena jedna nagrada, za kompaniju sa najvećim rastom izvoza u regionu u 2022. predviđeno je šest priznanja (jedno po ekonomiji), koliko i za šampione zaštite životne sredine i digitalne šampione na Zapadnom Balkanu. Nagradu uspešan dobavljač u regionalnom lancu poneće jedna kompanija, kao i nagradu najinovativnija kompanija na Zapadnom Balkanu.

Kompanije koje budu nagrađene u okviru prvog regionalnog takmičenja imaće mogućnost da dodatno promovišu svoju robu, usluge i poslovanje, kao i priliku da učestvuju u projektima i obukama koje organizuje KIF ZB 6. Ovo takmičenje je i podsticaj svim kompanijama da unapređuju performanse poslovanja.

Kriterijumi za izbor pobednika, formular za prijavu i više informacija o takmičenju nalazi se na linku: https://surveys.wb6cif.eu/index.php/862416

Stručna komisija koju čine predstavnici privrednih komora Zapadnog Balkana i Sekreterijata KIF ZB 6 razmotriće prijave kandidata i izabrati najbolje kompanije u regionu u navedenim kategorijama. Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2023. godine do 16 časova.