Ekonomski fakultet u Nišu u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banja Luke od 3. do 5. septembra organizuje Međunarodnu konferenciju REDETE. U okviru konferencije planirano je da se u Naučno-tehnološkom parku Niš održe B2B susreti, gde će Klub privrednika Naissus uzeti aktivno učešće.

Dodatne informacije mogu se saznati putem linka https://www.redete.org/