Privredna komora Srbije u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije u 2022. godini organizuje nastup domaćih kompanija na vodećim međunarodnim sajmovima u okviru Nacionalnog štanda Srbije.

Sajmovi u 2022. godini realizuju se u cilju podrške internacionalizaciji privrednih društava i preduzetnika, kreiranja uslova za ostvarivanje prihoda od prodaje svojih proizvoda i usluga na novim inostranim tržištima, kao i boljeg pozicioniranja na već postojećim i uspostavljanja poslovnih kontakata sa privrednim društvima iz inostranstva.

Pored osvajanja novih tržišta i povećanja prisustva na postojećim tržištima, cilj ovog programa je i brendiranje Srbije kao povoljne investicione i poslovne destinacije, uspostavljanje privrednih veza sa inostranstvom i integracija domaćih privrednih društava u međunarodne lance vrednosti.

U 2022. godini u planu je da se realizuju sledeći sajmovi, ukoliko epidemiološki uslovi budu to omogućavali i ukoliko sajmovi budu u mogućnosti da se održe:

Plan sajmova za 2022. godinu