Drugi okrugli sto „Saradnja nauke i privrede“ u okviru Meseca inovacija održan je u Naučno-tehnološkom parku Niš sa temom saradnje nauke i privrede, kao deo godišnje kampanje „Na korak do zvezda“ u okviru Startech programa za digitalnu transformaciju privrede Srbije.

Tokom kampanje, preduzetnici, istraživači, predstavnici akademske zajednice i svi zainteresovani mogu da nominuju svoje predloge preko sajta StarTech programa. Najbolji predlozi postaće deo prve Sive knjige inovativnog i visokotehnološkog preduzetništva koju priprema NALED i koju će u narednim mesecima predstaviti javnosti, institucijama i Savetu za podsticanje razvoja digitalne ekonomije.

Na održanoj panel diskusiji učesnici su se usaglasili da se izazovi ogledaju u statičnosti akademske zajednice, pretežno jednostranoj inicijativi za saradnju od strane kompanija  i pre svega u domenu  pronalaska kadra. Takođe, problem je i nepostojanje adekvatnog regulatornog okvira, kao i nedovoljno razumevanje tehnološkog preduzetništva od strane studenata. Praksa pokazuje da najčešće saradnju iniciraju pojedinci kako unutar fakulteta tako i kompanija, što je ishodovalo važnim projektima.

Među ključnim preporukama, istaknuta je potreba rada na olakšavanju komplikovanih administrativnih procedura, obezbeđivanju veće vidljivosti potencijala akademske zajednice i stimulisanju radno angažovanih studenata da studije završe do kraja, uređivanje dodatnog angažmana profesora kao eksperata na projektima, kao i reorganizacija doktornih studija na način da istraživanja budu više primenljiva.