Za postignute poslovne uspehe, nagradu Privredne komore Srbije za 2020. godinu, dobila je kompanija Milk house doo Niš (www.milkhouse.co.rs), član Kluba privrednika Naissus.

Čestitamo kompaniji Milk house, uz želju da nastave sa uspešnim poslovanjem i u narednim godinama !