Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od 1. marta ove godine predviđene su dve nove olakšice za poslodavce i produžena primena pojedinih postojećih olakšica.

Prva olakšica ogleda u tome da poslodavac koji u periodu od 1. marta do 31. decembra 2022. godine zaposli lice koje nije imalo status zaposlenog, osiguranika preduzetnika, ni osiguranika člana privrednog društva u periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. godine, oslobađa se plaćanja 70 odsto poreza na zaradu i 100 odsto doprinosa za PIO prilikom obračuna i isplata zarade za ova lica.

Novozaposlenim se ne smatra lice koje je korisnik starosne penzije, prevremene starosne ili invalidske penzije od 1. januara 2019. godine, a kako ističe naš sagovornik, ovom olakšicom se poslodavci zapravo podstiču da zapošljavaju mlađe ljude koji završavaju ili su tek završili studije.

Pored statusa osiguranika u periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. godine, uslov za korišćenje ove olakšice jeste da sa zaposlenim bude ugovorena bruto 1 zarada u iznosu većem od 76.500 dinara, odnosno neto zarada veća od 55.500 dinara.

Ova olakšica važiće za isplate zarada zaključno sa 31. decembrom 2024. godine za novozaposlena lica koja su zaposlena u periodu od 1. marta do 31. decembra 2022. godine.

Druga olakšica je namenjena poslodavcima, odnosno pravnim licima koja se u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije bave istraživanjem i razvojem, u vidu oslobođenja od plaćanja 70 odsto poreza na zarade za lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja.

Produžena je primena olakšica za poslodavce koji su zasnovali radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem , kroz oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade, kao I preciziranje dodatnih uslova za produženje tih prava do 2025. godine. Pravo na produženje primene olakšice može ostvariti poslodavac koji je na dan 31.12.2020. godine imao najviše do 30 zaposlenih.

Primena poreske olakšice koja se odnosi na povraćaj dela plaćenih poreza I doprinosa na zarade novozaposlenih lica u visini od 65 odsto i 75 odsto plaćenih doprinosa produžava se do 31.12.2022. godine.