Predstavnici Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija) u poseti kompanijama E-reciklaža 2010 i Jugo-impex doo Niš.

U okviru grupacije posluju dve kompanije, E-reciklaža 2010. d.o.o. koja se bavi reciklažom elektirčnog i elektronskog otpada i Jugo-impex d.o.o. koja se bavi reciklažom industijskog, opasnog i neopasnog otpada.

Reciklirajući značajan deo generiasnog otpada, obe kompanije nastoje da planetu učine boljim mestom za život, uče buduća pokoljenja  da cene resurse kojima raspolažu kako bi se prirodi vratila narušena ravnoteža.