Danas je potpisan Memorandum o poslovnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Niš i Kluba privrednika Naissus. Memorandumom se utvrđuju osnove za međusobnu saradnju između potpisnika, imajuću u vidu da obe strane imaju zajedničke interese i vrednosti u oblasti razvoja studenata i aktivnosti Kluba.

Partnerski odnosi i poslovno-tehnička saradnja obuhvata veći broj oblasti, a osnovu čine stručna praksa, mentoring program, organizovanje gostujućih predavanja, realizacija zajedničkih radionica sa studentima, podrška projektima Fakulteta i drugi oblici saradnje za  koje partneri ocene da mogu biti korisni.

Nadamo se uspešnoj i dugoročnoj saradnji !