Klub privrednika Naissus potpisao je Memorandum o poslovnoj saradnji sa Elektronskim i Mašinskim fakultetom Niš. Memorandumom su postavljene osnove međusobne saradnje između potpisnika, prepoznat je veći broj oblasti interesovanja i utvrđene su fokus teme.

U narednom periodu članovi Kluba biće detaljnije upoznati sa potencijalima, planovima, radom i mogućnostima saradnje sa ovim visokoškolskim ustanovama. Partnerski odnosi i poslovno-tehnička saradnja obuhvataju veći broj oblasti, a osnovu čine stručna praksa, mentoring program, organizovanje gostujućih predavanja, realizacija zajedničkih radionica sa studentima, podrška projektima Fakulteta…

Ne možemo uvek da izgradimo budućnost za naše mlade , ali možemo da izgradimo mlade za budućnost – Franklin D. Roosevelt.