Danas je potpisan Memorandum o poslovnoj saradnji između Fakulteta zaštite na radu Niš i Kluba privrednika Naissus uz definisanje fokus tema. U narednom periodu članovi će biti detaljnije upoznati sa potencijalima, planovima, radom i mogućnostima saradnje sa Fakultetom.

Potpisivanje Memoranduma je logičan sled saradnje koju pojedine kompanije iz Kluba privrednika Naissus već imaju sa Fakultetom zaštite na radu u ostvarivanju stručne prakse i praktične nastave, uz proširenje kroz mentoring program, organizovanje gostujućih predavanja, realizaciju zajedničkih radionica sa studentima, podršku projektima Fakulteta i aktiviranjem drugih oblika saradnje za  koje partneri ocene da mogu biti korisni.

Smatramo da je spoj teorije i prakse dobitna kombinacija i osnov dalje saradnje i zajedničkih aktivnosti.