Klub privrednika Naissus potpisao je danas Memorandum o poslovnoj saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Niš. Prepoznate su oblasti potencijalne saradnje i utvrđene fokus teme, imajuću u vidu da obe strane imaju zajedničke interese.

U sastavu Fakulteta postoji šest Departmana: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija i ekologija. U narednom periodu članovi Kluba biće detaljnije upoznati sa potencijalima, planovima, radom i mogućnostima saradnje sa ovom visokoškolskom ustanovom. Partnerski odnosi i poslovno-tehnička saradnja obuhvataju veći broj oblasti, a osnovu čine stručna praksa, mentoring program, organizovanje gostujućih predavanja, realizacija zajedničkih radionica sa studentima, podrška projektima Fakulteta…

Smatramo da je spoj teorije i prakse dobitna kombinacija i osnov dalje saradnje i zajedničkih aktivnosti