Na juče održanoj X sednici Privredno-ekonomskog saveta Grada Niša, data je podrška inicijativi Kluba privrednika Naissus koja se odnosi na vraćanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je stupio na snagu 7. 12. 2013. godine („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013 ) propisano je brisanje člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno ukinuto je pravo na korišćenje poreskog kredita po osnovu nabavke osnovnih sredstava.

Očekujemo da država stimuliše modernizaciju zastarelih proizvodnih i uslužnih kapaciteta privrede i smatramo da bi uvođenje poreskog kredita omogućilo:

  • lakše finansijsko planiranje i stabilizaciju investicionog ambijenta u Republici Srbiji
  • stimulaciju kupovine novih mašina, opreme, uređaja, sistema i alata, modernizaciju zastarelih proizvodnih i uslužnih kapaciteta privrede
  • značajnije investicije, otvaranje novih radnih mesta i ulaganje u modernizaciju procesa rada, što je posebno važno u kontekstu aktuelne potrebe za intenziviranjem investicione aktivnosti preduzeća u smislu prevazilaženja negativnih ekonomskih posledica širenja pandemije
  • benefit za sve strane privrednog eko sistema ( kompanije, banke, fondove, državu…) .

Predlažemo izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica, tako da se ponovo propišu poreski krediti za ulaganja u osnovna sredstva i to:

  • Da poreski kredit za sva pravna lica i preduzetnike, poreske obveznike, iznosi do 100 % od izvršenih ulaganja u osnovna sredstva, bez ograničenja u odnosu na poresku obavezu
  • Da poreski obveznik ima pravo da koristi poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva iz prethodnih godina bez vremenskog ograničenja, počev od tekuće godine, u razumno definisanom roku.

Ne insistiramo isključivo na starom rešenju, već treba pronaći šta je to što je prihvatljivo za državu, ali isto tako i za privredu. Apelujemo na Ministarstvo finansija da u saradnji sa ostalim ključnim učesnicima, pripremi rešenje kojim će se se stimulisali poreski obveznici da vrše značajnija ulaganja u osnovna sredstva i u modernizaciju procesa rada.