U saradnji s Vladom Srbije i uz podršku  kompanije Philip Morris, NALED  je objavio javni poziv za dodelu prvih milion dolara bespovratnih sredstava svima koji žele da digitalizuju svoje poslovanje i ulažu u razvoj inovativnih proizvoda i usluga, kako bi otvorili nova radna mesta i osvojili nova tržišta.

Pravo apliciranja za bespovratna sredstva u okviru StarTech programa imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i timovi fizičkih lica do pet članova. U okviru prvog poziva moći će da konkurišu za ukupno milion dolara, a visina granta zavisiće od LOT-a za koji apliciraju.

U okviru LOT-a 1 namenjenog startap timovima ili biznisima osnovanim ne pre 2019. godine, moguće je konkurisati za grantove od 15.000 do 25.000 dolara u cilju razvoja inovativne ideje (uz sufinansiranje od 10%). LOT 2 i 3 su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima osnovanim pre 2019. koji mogu da konkurišu za grantove od 25.000 do 50.000 dolara (uz sufinansiranje od 20%) za projekte digitalne transformacije ili razvoja inovacija, a ukoliko uz to planiraju nova zapošljavanja i izlazak na inostrano tržište  mogu da računaju na bespovratna sredstva od 50.000 do 100.000 dolara (uz sufinansiranje od 30%).

Rok za prijave je 4. jun, a detaljne informacije o programu, svim uslovima i neophodnoj dokumentaciji za učešće mogu da nađu na internet sajtu www.startech.org.rs , kao i putem kontakt centra na adresi info@startech.org.rs .