Održana je prva sednica Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Niša kojoj su prisustvovali članovi Gradskog veća, predstavnici Kluba privrednika Naissus, KLER-a, NSZ, RRA, Inspekcije rada i školske uprave.

Prva sednica je obuhvatila predstavljanje članova i upoznavanje sa ostvarenjem mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ) za 2020. godinu. Bilo je reči o dva strateški bitna dokumenta – Nacionalnoj strategiji zapošljavanja i Nacionalnom Akcionom planu zapošljavanja. Uz adekvatan predlog mera aktivne politike zapošljavanja Grada Niša za period 2021-2023. godine treba težiti povećanju kvaliteta radne snage i zaposlenosti.

Klub privrednika Naissus je na raspolaganju da kao kredibilan partner uzme učešće u Lokalnom savetu i uz proaktivan pristup doprinese donošenju i sprovođenju mera.