Raspisan je 4. javni poziv IPARD programa Mera 3, za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za podsticaje u investicije za nabavku opreme i izgradnju u oblasti prerade hrane. Podržani su sektori prerade mleka, mesa, voća i povrća, jaja i grožđa.

Više informacija o IPARD programu na www.ipard.co.rs.