Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ se sprovodi kroz četiri faze. Prva faza namenjena je isključivo poslodavcima, koji se u periodu od 20. avgusta do 20. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza realizacije programa namenjena je nezaposlenim licima, koji će periodu od 1. do 31. oktobra imati priliku da konkurišu za ovaj program putem zvaničnog sajta.

Izbor kandidata vršiće poslodavci kroz treću fazu programa. Oni će imati mogućnost da proces selekcije prijavljenih kandidata rade od početka prijave, dok će konačan izbor kandidata poslodavci iz privatnog sektora vršiti od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste .

Pravo prijavljivanja imaju:

  • mladi sa srednjim i visokim obrazovanjem,
  • do navršenih 30 godina života,
  • koji nemaju radno iskustvo, odnosno imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i
  • nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa

Program, koji se odnosi na privatni i javni sektor, sprovodiće se kod poslodavca u trajanju od devet meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs ) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).