Ako pratimo naslove u medijima možemo doći do zaključka da su mete napada samo velike i bogate kompanije. U praksi je sve drugačije – meta napada su svi, a posebno oni koji nemaju ni minimalni nivo zaštite svojih informacionih sistema i podataka.

Iako mnoga mala i srednja preduzeća nemaju budžete i obučene kadrove za zaštitu svojih poslovnih sistema i podataka na njima, to ne znači da ne treba da preduzmu korake u cilju povećanja bezbednosti. Ne postoji izgovor ni razlog da ne vodite računa o zaštiti svojih podataka i preduzmete sve što je u vašoj moći da osigurate da do napada ne dođe ili bar smanjite šansu da se desi.

Pratite pitajte.rs vebinar 5. oktobra od 20 časova na YouTube kanalu RNIDS-a. Na temu „Kako zaštititi svoje informacione sisteme i podatke“ govori Žarko Kecić, rukovodilac IKT sektora RNDIS-a.