U okviru aktivnosti koje su sastavni deo Plana i programa rada Kluba privrednika Naissus, održan je prvi u nizu planiranih sastanaka sa inspekcijskim službama Nišavskog upravnog okruga. Realizovan je sastanak sa Načelnicom odeljenja Inspekcije rada.

Razmatran je inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, sagledani aktuelni propisi iz domena nadležnosti Inspekcije rada i dogovorene dalje aktivnosti, koje će pre svega biti usmerene na konsultativnu i savetodavnu funkciju.

Predložen je novi zajednički sastanak kako bi se razmotrili najbolji primeri iz prakse, sagledale promene i dopune Zakona, analizirala statistika dosadašnjih slučajeva, odgovorilo na pitanja koja interesuju stručna lica u okviru Kompanija i isplanirale savetodavne posete.