Klub privrednika Naissus je u skladu sa planiranim godišnjim aktivnostima organizovao sastanak sa predstavnicima Kancelarije za mlade Grada Niša, radi aktivnog uključenja u sve aktivnosti i uz podršku predlogu da Niš 2025. godine bude evropska prestonica mladih.

U konstruktivnom razgovoru predstavljeni su planovi obe strane i dogovorena saradnja oko razvoja koncepta mentoring programa, edukativnog  case study programa, međusobne podrške i promocije, kao i predavanja iz oblasti preduzetništva.