U okviru aktivnosti koje su sastavni deo Plana i programa rada Kluba privrednika Naissus, održan je sastanak sa Načelnikom Komunalne policije Grada Niša. Razgovarano je o statusu i ovlašćenjima Komunalne policije, Zakonima i odlukama na osnovu kojih sprovode aktivnosti, svemu što obezbeđuje zaštitu životne sredine, ljudi i dobara, održavanje reda u korišćenju prostora i puteva i drugih javnih objekata.

U cilju dalje saradnje, bolje informisanosti, transparentnosti u radu, razmatranja postojećih problema, postignut je dogovor o periodičnim sastancima i konsultacijama.  Zaključeno je da su zajednički sastanci poželjan i pozitivan model  delovanja a priori u segmentu primene zakona i drugih propisa kojima se bliže uređuju određene oblasti iz delokruga rada Komunalne policije.