Naučno-tehnološki park Niš juče je ugostio članove Kluba privrednika Naissus i detaljnije ih upoznao sa potencijalima, planovima, radom i mogućnostima saradnje.  Potencijalna saradnja sa Klubom značajna za unapređenje ekosistema, obzirom da je reč o kompanijama koje iza sebe imaju izuzetno bogato iskustvo i praksu.

Međusobna razmena iskustava otvorila je mnoge mogućnosti i ideje za razvoj projekata u regionu, kroz razmenu znanja, promovisanje proizvoda i tehnologija, dobijanje najnovijih informacija o globalnim trendovima i inovacijama, kao i umrežavanje sa potencijalnim komercijalnim i tehnološkim partnerima.

Dogovoreno je  potpisivanje Memoranduma o saradnji, obzirom da su oba partnera zainteresovana da zajedničkim snagama rade na pripremi budućih aktivnosti koje bi doprinele razvoju inovativne privrede.