U okviru aktivnosti koje su sastavni deo Plana i programa rada Kluba privrednika Naissus, održan je sastanak sa direktorkom Regionalne razvojne agencije JUG i definisane dalje aktivnosti u cilju pospešenja zajedničke saradnje u oblastima od obostranog interesa.

Fokus teme bile su detaljnije upoznavanje sa potencijalima, planovima i  radom obe strane, sagledavanje perspektiva i ključnih izazova, razmena znanja, učešće u razvojnim projektima i edukativnim događajima, a radi razvoja ekonomije regiona i kreiranja povoljne klime za privredni rast i razvoj. U cilju dalje saradnje i bolje informisanosti postignut je dogovor o periodičnim sastancima i konsultacijama.