U skladu sa Planom i programom rada, Klub privrednika Naissus je nastavio sa praksom održavanja sastanaka sa inspekcijskim službama Nišavskog upravnog okruga.

Sa Načelnicom odeljenja Tržišne inspekcije razmatran je inspekcijski nadzor u oblasti kontrole prometa roba i usluga, usaglašenosti  i bezbednosti proizvoda, uz poseban akcenat na segment zaštite potrošača. Sagledani su aktuelni propisi iz domena nadležnosti Inspekcije i dogovorene dalje aktivnosti, koje će pre svega biti usmerene na konsultativnu i savetodavnu funkciju.

Zaključeno je da su zajednički sastanci poželjan i pozitivan model  delovanja a priori u segmentu primene zakona i drugih propisa kojima se bliže uređuju određene oblasti iz delokruga rada Inspekcije.