U partnerstvu sa Webiz Edu, projekat USAID CFG je kompletirao šest besplatnih predavanja o najvažnijim temama za razumevanje digitalne ekonomije. Ovih šest predavanja pomažu malim i srednjim preduzećima da razumeju i koriste digitalno finansiranje, da transformišu poslovne modele i poboljšaju veštine upravljanja svim poslovnim segmentima. Teme i predavači su:

  • Vladimir Pavlovic, PhD, CFA – Kako najbolje predstaviti vašu kompaniju?
  • ĐorĐe Hinić – Od 0 do 100: prodaja, umetnost ili nauka?
  • Jovan Milovanović – Faktoring i tehnologija u službi digitalnog finansiranja-Kako MSP mogu poboljšati likvidnost?
  • Luka Pejović, CFA – Postizanje rasta kompanije kroz crowdinvesting
  • Nikolaos Dimitriadis – People – missing link in digital transformation
  • Nikola Mehandžić – Da li freelancing može da Vam pruži život kakav želite?

Prijave: https://lnkd.in/eJmavAik