U susret početku rada novog sistema za elektronsko fakturisanje (SEF), kompanija Paragraf organizuje besplatan webinar 18.11.2021. godine.

Centralna tema vebinara je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, početak primene propisa koji uređuju ovu materiju, posebna evidencija PDV i praktičan rad na portalu elektronskih faktura i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje. Obradiće se sledeće teme:

 • Zakonski okvir i odnos Zakona o elektronskom fakturisanju prema drugim propisima
 • Elektronsko fakturisanje u privatnom i javnom sektoru – bitni datumi
 • Predstavljanje i rad Sistema za elektronsko fakturisanje – početak rada
 • Praktičan rad na Sistemu za elektronsko fakturisanje
 • Izdavanje računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

Učesnici vebinara dobiće sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Subjektima koji imaju obavezu elektronskog fakturisanja
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Prijavi na Sistem za elektronsko fakturisanje
 • Praktičnom radu na Sistemu za elektronsko fakturisanje

Link https://www.paragraf.rs/savetovanja_strane/webinar-za-ekonomiste-elektronsko-fakturisanje-privatni-i-javni-sektor.html