Skupština Privredne Komore Srbije (PKS) poverila je nove petogodišnje mandate predsedniku Marku Čadežu, kao i dosadašnjim potpredsednicima PKS, među kojima je i Milovan Kocić, vlasnik kompanije Yumis i član Kluba privrednika Naissus.

„Poslednjih godina, svedoci smo porasta broja i značaja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Oni čine najveći deo srpske privrede , čak 99% učestvuju sa 57% u BDP, zapošljavaju 58% radno aktivnog stanovništva i učestvuju sa 46% u ukupnom izvozu. Mala i srednja preduzeća se smatraju jednom od vodećih snaga ekonomskog razvoja. Ona stimulišu privatnu inicijativu i preduzetničke sposobnosti, doprinose trgovini i osnovni su činilac razvoja konkurentske ekonomije. Velika ulaganja u jake brendove, ali i snaga PL-a dolaskom novih trgovaca na tržište, ostavlja dosta strateškog i kreativnog prostora za preduzeća srednje veličine, da se pozicioniraju u svesti potrošača između konzistentne komunikacije lidera i niske cene.

Novo moderno tržište zahteva od nas da se odlično snalazimo u svetu inovacija i da prepoznamo izazove koje oni donose. „- poručio je Kocić nakon reizbora. Uz sve ovo, Kocić je dodao: „Promene su svakodnevne, samim tim komunikacija mora da se prilagođava na dnevnom nivou, uz konstantno praćenje tržišta. Vrlo je izazovno i to me je sigurno i zadržalo u ovoj industriji već 30 godina. Konstatno se uči, konstantno se sve menja, konstantno moraš biti bolji u odnosu na juče.“

Predsednik PKS je kao jedan od ključnih zadataka istakao kreiranje novih usluga po meri okolnosti u kojima privreda radi, a posebno je ukazao na  novu definiciju uloge Udruženja i zaposlenih. Klub privrednika Naissus, kao kredibilno i reprezentativno udruženje, kao i svi njegovi članovi su na raspolaganju da uz proaktivan pristup uzmu učešće u svim daljim aktivnostima.