Cilj stručnog skupa je da se na jednom mestu omogući i uspostavi direktna komunikacija između privrednih subjekata zainteresovanih za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana za sopstvene potrebe,  sa jedne strane, i projektanata i  izvođača solarnih elektrana, sa druge strane. Skupu bi takođe prisustvovali i ponuđači opreme (domaća inovativna i međunarodna rešenja) kroz formu prezentacija i PIT STOP koncepta komunikacije sa zainteresovanim privrednim subjektima.

Datum i mesto održavanja 17. novembar  2022, 11.00 časova, hotel „Izvor“ Aranđelovac. Stručni skup se sastoji iz dva dela:

Prvi deo: Prezentacija rešenja realizovanih projekata solarnih elektrana u Srbiji sa fokusom na tehnička rešenja, izazove sa kojima su se suočavali projektanti i izvođači i kako su ih prevazilazili i  načinom finansiranja projekata; Prezentacija  opreme (domaćih inovativnih i međunarodnih rešenja)

U drugom delu predviđeno je da se kroz formu PIT STOP za kompanije koje su imale prezentaciju u prvom delu organizuje direktna komunikacija sa zainteresovanim privrednim subjektima za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana za sopstvene potrebe.

Stručni skup je namenjen privrednim društvima koja su zainteresovana za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana za sopstvene potrebe sa područja Republike Srbije. Učešće na radionici je bez kotizacije, potvrda elektronskim putem na e-mail: kabinetbg@pks.rs  najkasnije do 15.11.2022. godine