Platforma za otpornost lanaca snabdevanja – The Supply Chain Resilience Platform, ima za cilj da odgovori na poremećaje nastale u lancima dobavljača i uspostavi međunarodne konekcije među dobavljačima i kupcima roba i usluga.

Da bi odgovorila na izazove i poremećaje u lancima snadbevanja u Evropi, Evropska Unija pokrenula je nove mere za jačanje otpornosti jedinstvenog tržišta i izgradnju održive, digitalne i globalno konkurentne ekonomije.

Platforma pomaže kompanijama da zadrže, restrukturiraju ili zamene postojeće lance snabdevanja, kao i izvorne sirovine, delove, komponente i/ili (polu)gotove proizvode ili usluge koje su im potrebne za održavanje proizvodnje.

Glavni ciljevi platforme Supply Chain Resilience jesu objavljivanje ponuda za sirovine, delove, komponente i/ili (polu)proizvode ili usluge, promovisanje zahteva evropskih kompanija da održe svoje lance snabdevanja, potom usklađivanje međunarodnih dobavljača sa kupcima robe i usluga, uspostavljanje prekograničnih kontakata između preduzeća, industrija, organizacija za podršku, akademske zajednice, važnih aktera i ključnih donosilaca odluka.

Platforma se fokusira na sektore:

  • Poljoprivredna i prehrambena industrija
  • Građevinarstvo
  • Digital
  • Elektro industrija i eletronika
  • Energetski intenzivne industrije
  • Zdravstvo
  • Mobilnost, transport, automobilska industrija
  • Sirovine
  • Obnovljiva energija
  • Tekstil

Pridruživanje ovoj platformi omogućiće firmama da se povežu sa međunarodnom poslovnom zajednicom, moći će da pronađu nove partnere za saradnju i identifikuju potencijalne dobavljače ili kupce. Takođe, platforma omogućava predstavljanje najuspešnijih projekata, inovativnih proizvoda i najsavremenijih tehnologija i ujedno je prostor za razmenu znanja, inicijativa i inovativnih rešenja, kao i razmatranja načina rešavanja problema sa kojima se susreću međunarodni lancima snabdevanja.

Platforma Supply Chain Resilience: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/