Ukoliko želite da saznate kako povećati profitabilnost kompanije i kako se diferencirati na tržištu u odnosu na konkurenciju, prijavite se za dvodnevni vebinar „Operativna izvrsnost za mala i srednja preduzeća“, 07-08.12, od 14 do 15 h.

U današnje vreme se preduzeća suočavaju sa velikom neizvesnošću i povećanim tržišnim rizicima, što dovodi do većih troškova, smanjenja produktivnosti i nezadovoljstva zaposlenih. Operativna izvrsnost omogućava preduzeću i njegovom rukovodstvu da kontinuirano unapređuju sve oblasti učinka, uključujući donošenje odluka, tekuće investicije, profitabilnost, korisničke usluge i ljudske resurse.  Kao deo operativne izvrsnosti, lean menadžment je prepoznat kao metoda upravlјanja i vođenja preduzeća na način da se analiziraju procesi u poslovanju i pronađu nova poslovna rešenja. Primenom lean menadžmenta  kompanije mogu uspešno da se nose sa izazovima i rizicima kroz kontinuirano pobolјšanje poslovanja.

Predavač je dr Morfis Calikidis (Morphis Tsalikidis) koji ima više od 18 godina iskustva u oblasti poslovne izvrsnosti, primenjujući je u kompanijama Latinske Amerike, Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

Vebinar je besplatan i na engleskom je jeziku. Registracija se vrši putem linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOmsrTwqG9eNG1gfuO8FlQUHiwIafd1g