Ukoliko želite da budete deo Buyer Mission Program-a kroz  posetu sajmu WIN EURASIA 2022 – The International Trade Fair for Manufacturing Industry , http://win-eurasia.com/en, informacije se nalaze u nastavku. Sajam će se održati u Istanbulu (Turska) u periodu od 8 – 11. juna 2022. godine. Mesto održavanja je Istanbul Expo Center.

Planirani su B2B razgovori sa turskim firmama koje posluju u oblasti obrade metala, tehnologije površinske obrade, zavarivanja, automatizacije, tehnologija u oblasti energetike I elektronike, logistike i upravljanja lancima snabdevanja.

Rok za dostavljanje prijave je 15. april 2022.godine na mejl adresu: metalska@pks.rs.